Taitavaa konesuunnittelua Kouvolasta

Metallityöt T. Tulinen tarjoaa osaamista konesuunnitteluun. Saat minusta kokeneen kumppanin tuotekehitysprojekteihin Kouvolassa ja koko Suomessa. Autan sinua suunnittelusta prototyypin ja piensarjojen valmistukseen saakka. Saat kaiken tarvitsemasi yhdeltä toimijalta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kattavaa tuotekehityksen palvelua

Metallityöt T. Tulinen tarjoaa käyttöösi monipuolista tuotekehityksen osaamista ja ongelmanratkaisukykyä. Olen kiinnostunut uusien tuoteideoiden kehittämisestä ja vanhojen jalostamisesta. Minulla on myös kokemusta olemassa olevien tuotteiden kehittämisestä.

Tarjoan joustavaa ja tarpeisiisi räätälöityä palvelua. Halutessasi teen kaiken alusta loppuun saakka: suunnittelen, dokumentoin, teen 3D-mallinnuksen sekä valmistan valmiin protokappaleen. Voit valita, miten paljon olet itse mukana suunnittelussa.

Reverse engineering

Kaipaako valmis osa tai tuote parannuksen? Osallistun mielelläni kuvailemasi ongelman pohjalta kehittämään ja parantamaan ongelmiesi aiheuttajaa. Suoritan valmiiden osien mittauksen, 3D-mallinnuksen ja uudelleen ideoinnin sekä valmistan uuden dokumentoidun protokappaleen muutetuin ominaisuuksin. Reverse engineering pitää myös vanhat laitteet, joiden varaosien saatavuus on jo ehtynyt, hengissä pitkälle tulevaisuuteen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Tiedon luovutus ja luottamus?

Ideasi on liikesalaisuus tai jopa patentin hakuun liittyvää kehitystyötä? Tapanani on nostaa jo ensimetreillä kysymys työn salaamisen tarpeesta, sillä joskus myös aktiivinen markkinointikin saattaa olla asiakkaan toive. Asiakkaan luottamus on alalla pidempiaikaisen asiakassuhteen edellytys, jota kunnioitan. Ideointiin ja valmistukseen kuuluu aktiivinen tiedonvaihto ja kokonaisuuden riittävän laaja tiedostaminen.

Osien ja komponenttien yhteen liittyminen sekä funktionaalisuuden tiedostaminen helpottaa virheiden havainnointia sekä parantaa valmistukseen liittyvää yhteensopivuutta. Korjauskoneistus on yksi konepajateollisuuden merkittävä ja turha kustannuserä. 3D-mallinnus sekä ulkopuolisen silmäys vähentävät virheitä ennen kuin ne edes pääsevät koneistukseen.

Prototyypit, yksittäiskappaleet ja piensarjat

Tuotekehityksen ja suunnittelun lisäksi saat yritykseltäni kattavat koneistuspalvelut. Monipuolisen konekantani avulla pystyn valmistamaan prototyyppejä, yksittäiskappaleita ja piensarjoja muovista, alumiinista ja teräksestä. Valmistan muun muassa proto-osia ja prototyyppejä yksityisasiakkaille ja teen esimerkiksi CNC-koneistusta ja -jyrsintää alihankintana yritysasiakkaille.

 

Yritykseni toiminnan painopiste on pienissä koneistuksissa ja hienotekniikassa eli alle sadan kilon koneissa ja koneistuksissa. Pelkän koneistuksen lisäksi tarjoan tuotteisiin liittyvät kokoonpanot, hitsaukset ja muut konepajatyöt. Tutustu tarkemmin koneistuksen palveluihini ja ota yhteyttä. Sovitaan yhdessä sinulle sopivasta palvelukokonaisuudesta.

Yhteydenotto

Prototyyppi osana toimivaa tuotekehitystä

Prototyypin eli koekappaleen valmistus ja testaaminen ovat toimivan tuotekehityksen tärkeimpiä osa-alueita. Protovaiheessa selvitän yhdessä kanssasi tuotteen mahdolliset ongelmat ja teen tarvittavat muutokset tuotteeseen tai valmistusprosessiin. Tarvittaessa valmistan useita prototyyppejä tuotekehityksen eri vaiheissa.

 

Kattavan konekantani avulla pystyn tuottamaan prototyyppejä kaikista yleisimmistä konerakennusmateriaaleista. Palveluni kattaa CNC-koneistuksen lisäksi muun muassa sorvauksen ja jyrsinnän.

Kysy lisää!

Tutustu tekemiini töihin!